Vesilaitosautomaatio

Meillä on asiakkaina vesiosuuskuntia sekä vesilaitoksia.
Olemme tehneet yhden jäteveden puhdistamon sähkö- ja automaatiotyöt.

Jäteveden puhdistamoautomatiikka

Teemme jätevedenpuhdistamoille prosessiautomaation, joka toimii asiakkaan vaatimalla tavalla.

Lue lisää

Mittausautomaatio

Olemme tehneet lukuisiin mittauskaivoihin automaation, joissa mitataan vesiverkoston painetta ja virtaumaa.

Lue lisää

Pumppausautomatiikka

Olemme tehneet alavesisäiliöiden täyttö- ja verkoston pumppausautomaatioita.

Lue lisää