Kokkolan Energia, Yksipihlajan alueen maakaapelointi

Yksipihlajan alueen maakaapeloinnin kytkemistä, vuosi 2016.