Alaviirteen kylän, käyttöveden alavesisäiliö ja pumppaamo

Alaviirteen kylän käyttöveden alavesisäiliön ja pumppaamon automaatiosaneeraus, vuosi 2015.

Uusi automaatio toteutettiin Beckhoffin paneeliPC:llä. Automaatio kommunikoi valvomoon ModbusRTU:lla. Sarjaliikenne muutetaan TCP/IP-verkkoon sopivaksi MOXAn NPort-tuotteella. Yhteys valvomoon toteutettiin tietoturvallisesti Tosiboxin tuotteilla.

Automaatio ohjaa kylän veden saantia, yöllä täytetään säiliö ottamalla vettä toisen kylän vesijohtoverkosta ja päivällä vesi on käytettävissä kotitalouksissa. Alavesisäiliö vesivarastoa käytetään hyödyksi myös häiriötilanteissa.