Etelä Pohjanmaan ELY-keskus, Säännöstelypadon automaatio- ja sähköurakka

Etelä Pohjanmaan ELY-keskukselle Kuortaneenjärven säännöstelypadon automaatio- ja sähköurakka, vuosi 2017.

Säännöstelypadon yhden säännöstelyluukun ja kahden tulvaluukun automatisointi. Automaatio tehtiin Omronin logiikalla ja Beckhoffin PaneeliPC:llä. PaneeliPC:hen tuli käyttöliittymä, johon pääsee kiinni myös etänä: Web-selaimella, CERHOSTilla ja VNC:llä. Tietoturvallinen yhteys toteutettiin Tosiboxin tuotteilla.