KENET Oy, microSCADA-valvomon päivitys

KENET Oy:n microSCADA-valvomon päivitys yhteistyössä ABB:n kanssa. Vuosi 2017.

Valvomo asennettiin virtuaalialustalle, joten vanhat sarjaliikenneyhteydet laitettiin MOXAn laitteilla TCP/IP-verkkoihin. HSA teki palomuuriasetukset, tietoliikenneverkkosuunnitelman ja tietoliikennelaitteiden konfiguroinnit.