Kokkolan Energia Oy, voimalaitoksien polttoainepunnitus-järjestelmien tietoliikenneverkot

Kokkolan Energia Oy:n kahden voimalaitoksen uuden polttoainepunnitusjärjestelmän tietoliikenneverkon suunnittelu ja toteutus. Vuosi 2017.

Yhteydet toteutettiin pääasiassa valokaapelitekniikalla, mutta myös langatonta tekniikkaa hyödynnettiin. Tietoliikennelaitteet olivat PLANETin teollisuuslaitteita.